پـاوه نیــــوز

خبري تحليلي

آخرين نظر سنجي در باره انتخابات رياست جمهوري

در حالي كه طي روزهاي اخير انتشار نتایج نظرسنجي ها ی غیررسمی در رسانه های مختلف کشور شایع شده یک نهاد رسمی اقدام به انجام يك نظرسنجي انتخاباتي گسترده كرده است.

به گزارش جهان، در اين نظرسنجي كه 13 و 14 ارديبهشت در 62 شهر كشور و با جامعه آماري 23 هزار و 898 نفر انجام شده، نتايج زیر بدست آمده است.
 
سوال نخست اين نظرسنجي «دوست داريد چه كسي كانديدا شود» بود كه سوال شوندگان در پاسخ، اين آمار را رقم زدند: 46.7 درصد محمود احمدي نژاد، 13 درصد ميرحسين موسوي، 7.2 درصد سيدمحمد خاتمي و 1.9 درصد مهدي كروبي.
 
در ادامه اين نظرسنجي اين سوال پرسيده شد كه آيا شما در انتخابات شركت ميكنيد يا نه؟ كه 77 درصد جامعه آماري پاسخ «قطعا شركت ميكنم» و «احتمالا شركت ميكنم» را داده اند.
 
پرسش شوندگان در ادامه و در پاسخ به سوال «به چه كسي راي ميدهيد؟» اينگونه پاسخ داده اند: «58.2 درصد محمود احمدي نژاد، 21.9 درصد ميرحسين موسوي، 3.6 درصد مهدي كروبي، 1.4 درصد محسن رضايي ». 

اما در ادامه اين نظرسنجي از سوال شوندگان درباره نتيجه رقابت كانديداها با يكديگر نظرخواهي شد كه در پاسخ به سوال رقابت احمدي نژاد- قاليباف، 73 درصد معتقد به پيروزي احمدي نژاد و 14 درصد معتقد به پيروزي قاليباف بودند. در پاسخ به رقابت احمدي نژاد- كروبي نيز 75 درصد سوال شوندگان معتقد به پيروزي احمدي نژاد و 12 درصد معتقد به پيروزي كروبي بودند. 

رقابت احمدي نژاد- ميرحسين نيز اين نتيجه را به دنبال داشت: «65.2 درصد در مقابل 28 درصد به سود احمدي نژاد». 

همچنين سوال پاياني اين نظرسنجي كه فقط مختص شهر تهران بود، به نظرخواهي درباره نتيجه رقابت احمدي نژاد- موسوي اختصاص يافت كه 44.8 درصد معتقد به پيروزي محمود احمدي نژاد و 28.9 درصد نيز معتقد به پيروزي موسوي بودند. 
و نیز در پاسخ به این سوال که دوست دارید چه کسی رئیس جمهور نشود افراد به این ترتیب پاسخ داده اند که: 6/35 کروبی، 7/15 احمدی نژاد، 13 درصد رضایی و میر حسین موسوی هم 8/4 درصد از جواب ها را به خود اختصاص داده اند.
+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۲ساعت   توسط پاوه نیوز  |